Vi SocialCare

Familjehemsvård och socionomkonsulter

Med fokus på mentalisering och anknytning.

Vi SocialCare riktar oss främst mot kommunernas socialtjänst. Vi SocialCare erbjuder kommunerna olika konsulttjänster såsom konsulentstödda familjehem och personalförstärkning inom barn- och familj. Vi SocialCare arbetar främst i Skåne men även i Småland, Kronoberg, Blekinge och Halland samt övriga Sverige.