Teoretisk grund

Vi SocialCare utgår från grundsynen MBT, mentaliseringsbaserad terapi. Då Vi SocialCare anser att varje placering innebär någon form av kris och/eller trauma för den placerade.


Vi SocialCare erbjuder därför trygga och stabila familjehem som står för den yttre stabiliseringen i vardagen, vilket är en förutsättning för att kunna påbörja en bearbetning. 
Mentaliseringsbaserad terapi kommer från engelskans Mentalization Based Treatment (MBT) och är en manualbaserad behandlingsmodell, utarbetad av Peter Fonagy och Anthony Bateman. Teorin baseras på psykoanalytiskt tänkande integrerad med anknytningsteori där Peter Fonagys mentaliseringsidéer utgör den teoretiska grunden. Mentaliseringsteorin bygger på det faktum att alla människor uppfattar verkligheten på olika sätt, eftersom de har olika erfarenheter, impulser och intressen.