Aktuellt


Nedan kan du läsa mer om våra aktuella nyheter!

April 2023 och det har precis varit påsk. Upptäcker att tiden bara springer iväg och det var läääänge sedan vi uppdaterade oss här på sidan. Men det är väl så när man är lycklig. Tiden bara rusar och vi älskar vad vi gör. Skulle aldrig vilja jobba med något annat. Detta är så berikande och så många spännande samtal och möten vi har varje dag. Både Käthe och jag(Viveca) är rörande överens om att vi har hamnat rätt. 

Här kommer då lite uppdatering på vad vi gjort och vad som hänt. Och gud vad det har hänt saker!!

Verksamheten har utvecklats ytterligare vad det gäller familjehemsvården med fler familjehem och ytterligare placeringar genom verksamheten. Verksamheten har även fortsatt att erbjuda socionomkonsulter till Individ och familjeomsorgen inom socialtjänsten.

Viveca har under 2022 haft uppdrag som konsult inom individ och familjeomsorgen och har även fortsatt uppdrag under 2023. Käthe som tidigare arbetat deltid arbetar nu 80 % inom verksamheten med fram för allt handledning till familjehem, rekrytering av familjehem samt att matcha familjehem utifrån de förfrågningar som inkommer.

Viveca och Käthe har båda genomgått handledarutbildning med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer, vilken är 15 HP. Det innebär att både Viveca och Käthe har aktuell och relevant vidareutbildning inom familjehemsvården.

Under hösten 2022 har verksamheten fokuserat på att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet och utökat rutiner och riktlinjer samt handlingsplaner kring detta. Detta är ett fortlöpande arbete som kommer att pågå kontinuerligt inom verksamheten.

Verksamheten är med i upphandlingen i Skånes kommunförbund som har ramavtal med kommuner från Skåne, Halland och Kronoberg. Genom Familjehemsbanken, SSIL och Alla familjehem inkommer det regelbundet placeringsförfrågningar. Kommuner kontaktar även verksamheten direkt för att få hjälp att matcha med ett lämpligt familjehem utifrån den förfrågan som finns. 

Verksamheten kan i dagsläget erbjuda många kompetenta familjehem och de flesta har lång erfarenhet av att vara familjehem. Alla familjehem inom Vi Social Care erbjuds att genomgå utbildningen Ett hem att växa i. Familjehemmen får även utbildning inom mentalisering och vi har bland annat utgått från Mentaliseringsboken av Per Wallroth.

Vi letar ständigt nya familjehem så om Ni har ett rum ledigt, tid, engagemang samt känslomässigt utrymme så kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad det innebär att vara familjehem genom oss.

Vid pennan Viveca och Käthe

Med snabba steg närmar det sig ett nytt År 2020!

Vi kan se tillbaka på ett år med många intressanta möten och flera spännande och givande uppdrag. Vi har utökat vår familjehemsbank med ytterligare nya familjehem som vi ser fram emot med många goda samarbeten under kommande år.

Verksamheten har fortsatt sitt arbete och utveckling med uppdrag inom både familjehemsvård och uppdrag som socionomkonsult. Viveca har kontinuerligt haft uppdrag med varierande utredningsarbete inom individ och familjeomsorgen. Familjehemsvården har även denna utvecklats genom att företaget fått fortsatt förtroende och nya uppdrag från flera kommuner. Ambitionen för 2020 är att utveckla och växa ytterligare inom familjehemsvården, bland annat genom att ingå avtal och teckna ramavtal med kommuner inom familjehemsvården.

Viveca har under hösten genomfört en utbildning i att hålla föräldrautbildning för ombildade familjer, vilket menas med styv/bonusfamiljer, familjehem och adoptionsföräldrar. Utbildningen Aktivt ledarskap för bonusfamiljer har sin grund i Activt Parenting som skapades av Dr Michael H. Popkin i USA på 1980-talet. Han och Elisabeth Einstein, som båda har lång erfarenhet av att arbeta med föräldrastödsprogram, har arbetat fram Activa Parenting för Stepfamilys, vilket nu finns på svenska och utbildningen ges genom företaget Familjeträdet. Genom utbildningen är nu Viveca utbildad kursledare och vid behov kan detta komma att bli aktuellt för våra familjehem som även de ingår i gruppen ombildade familjer.

Under kommande år kommer företagets tjänster att marknadsföras genom Familjehemsbankens interaktiva broschyr som kommer att innehålla information om de olika uppdrag som vår verksamhet erbjuder. Vidare fortsätter vi även att publicera inlägg och information på Facebook, kika gärna in på vår Facebooksida Vi Social Care.

Vi ser fram emot det nya året med entusiasm och hoppas på fortsatt gott samarbete med många nya utmaningar. Med detta vill vi önska er alla ett riktigt skönt avslut av År 2019 och ett riktigt Gott Nytt År av 2020!

Vid pennan Viveca och Käthe 

Dags för en liten uppdatering kring nuvarande situation och vad som står på agendan framöver. Mars 2019

Både Viveca och Käthe har under hösten 2018 gått utbildning inom Nya Kälvestensmetoden. Detta innebär att vi har uppdaterat vår kunskap inom familjehemsvården och därmed blivit godkända att genomföra familjehemsutredning enligt Nya Kälvestensmetoden. Vi ser fram emot att få använda oss av dessa kunskaper och material framöver då vi kommer att fortsätta att utreda fler nya familjehem till verksamheten. 

Under våren 2019 söker vi fler och nya familjehem för att kunna matcha socialtjänstens förfrågningar gällande placeringar av barn och ungdomar. Vi kommer till att börja med främst att söka genom Familjehemsbanken och Alla Familjehem men också genom vissa familjehemssidor på Facebook. Hör gärna av Er om Ni är familjen vi söker, som har tid, engagemang och känslomässigt överskott för ett barn eller ungdom. 

Vår ambition kommer framöver att vara att vi ska bli mer aktiva och uppdatera vår Facebooksida oftare så att Ni kan följa vårt arbete även där.

Nu närmar sig ljusare tider och vi ser fram emot nya intressanta uppdrag och det arbete som ligger framför oss. Vi vill också passa på att önska Er en riktig skön och förhoppningvis solig vår.

Vid pennan Viveca och Käthe

I dag är det en spännande dag! En spännande fredag! Käthe och jag ska göra vår första familjehemsintervju utifrån NyaKälvesten intervjuformulär. Ska bli så spännande. Vi önskar er alla en härlig helg.

Vi SocialCare vill bli fler! Vi SocialCare söker fler familjehem. Vi SocialCare söker också er som har funderingar på att bli familjehem.
Som famijehem har ni konsultstöd dygnet runt och tillgång till en socionom för stöd och vägledning.
Vi SocialCare värnar om goda relationer, ett gott samarbete där trygghet, kommunikation och öppenhet är viktiga ledord.

Vill Ni vara med och göra skllnad för ett barn eller en ungdom är ni välkomna att höra av er till
Viveca Nygren
0708-147790
info@visocialcare.se
 

Med vår i luften och förhoppning om att snart sitta ute i sol och värme vill vi här meddela den glada nyheten: Vi har fått tillstånd från Socialstyelsen att bedriva konsulentstödd familjehemsvård. Thjohooo! 

Önskar er alla en underbar vår 

Vid pennan Viveca Nygren
 

2018 Nytt år och nya utmaningar och nya möjligheter! Så härligt!

Under året som gått har vi fått fortsatt förtroende och utökat vår verksamhet med konsulentstödda familjehem. Vi har även haft flera olika uppdrag inom barn och ungdomsvården inom socialtjänsten, både gällande utredning och ledarskap.

I takt med att vi ser ett ökat behov av konsulentstödda familjehem har vi utökat och knutit fler familjehem till vår verksamhet. Vi har under året träffat många familjehem för utredning och handledning, vilka alla besitter ett stort engagemang och i många fall även stor erfarenhet. Vid förfrågan från kommunerna har vi därför kunnat erbjuda familjehem som många gånger matchat förfrågan och barnets behov. Vi kommer att fortsätta detta viktiga arbete och även vidarutveckla verksamheten inom området. 

Under kommande år planerar vi att starta upp och erbjuda socialtjänsten utbildning inom utredningsarbetet avseende barn och ungdomar för att stärka och ge socialsekreterare ytterligare trygghet och kompetens i sin viktiga och svåra arbetsprofession. Ytterligare information kommer.

En förändrings som skett under 2017 är att Linda har slutat sin tjänst på Vi SocialCare och istället har Käthe Kempe tagit över som familjehemskonsulent. Jag tackar Linda varmt för hennes insatser och önskar henne lycka till i sitt fortsatta arbetet inom socialt arbete. Vill även önska Käthe varmt välkommen till Vi SocialCare.

Vid pennan Viveca Nygren
 

Ett nytt år ligger framför oss, härligt!

Vi har under de senaste månaderna haft den stora förmånen att lära känna många familjehem med både lång och bred erfarenhet av familjehemsuppdrag. I dagsläget har vi familjehem som har möjlighet att ta emot både små barn och tonåringar samt även syskonplaceringar. Vi har också lärt känna många som är i början av processen att bli familjehem. Det är alltid lika roligt och hoppfullt att komma i kontakt med människor som har önskan om att öppna upp sitt hem för barn och ungdomar. Ett extra tack till Er alla, er insats är ovärderlig!

Våra intentioner är att fortsätta rekrytering av både nya och erfarna familjehem för att på så vis ha god beredskap för en bra matchning vid förfrågningar från kommunerna.

Viveca har avslutat sin MBT utbildning i Stockholm och hon kommer under våren att arbeta vidare som konsult inom personalförstärkning. 

Linda kommer under våren att avsluta sin handledarutbildning i Malmö och kommer framöver att ta handledningsuppdrag gällande familjehem och personalgrupper inom psykosocialt arbetet.

Önskar Er alla ett fantatiskt år och att solen snart lyser varmt på oss.

Januari 2017

Viveca Nygren

 

Under den underbara sensommaren har jag haft förmånen att jobba vidare i uppdraget att upprätta rutiner och checklistor för ett socialkontor i Småland, inom verksamhetsområdet barn och familj. Jag hoppas att dessa kommer att komma till stor nytta och trygghet för både handläggare och arbetsledning i det ansvarsfulla arbete vi utför inom socialt arbete.

I september tog jag också ett stort steg och anställde en familjehemskonsulent. Hon heter Linda Thomsen, är utbildad socionom och har många års erfarenhet och kompetens inom bl.a kommunal barnavård och familjehemsvård. Linda och jag är i mångt och mycket lika men också väldigt olika. Därför tror jag att vi kommer att komplettera varandra bra och göra ett fantastisk arbete tillsammans. Välkommen Linda och tack för att du är du.

Linda och jag har skickat ut flyers som vi hoppas har nått socialkontoren i Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Kronoberg och att den lyckats göra ett riktigt gott intryck. Den konsulentstödda verksamheten växer i takt med förfrågningar dels från kommunerna, dels från famijehem som kontaktar oss med intresse av att samarbeta med oss, vilket är väldigt roligt.

Linda och jag har också dragit igång en utbildningsomgång med Socialstyrelsens familjehemsutbildning "Ett hem att växa i" för våra familjehem. Vi har lagt upp utbildningen under fyra heldgar som vi tillbringar i trevliga lokaler på RåbyLunds kurshotell i Lund. Linda och jag ser fram emot ytterliggare dagar tillsammans med familjehemmen och med många spännande och givande diskussioner.