Konsulentstödda familjehem

Vi SocialCare erbjuder stabila och trygga familjehem som är utredda utifrån ett systemteoretiskt synsätt med fokus på mentalisering- och anknytningsförmågan.


Familjehemsutredningen har skett utifrån en variant av Kälvestens djupintervju, Bra-Fams formulär, registerinhämtning, referenstagning och analys samt hembesök. Samtliga familjehem genomgår socialstyrelsens utbildning ”Ett hem att växa i”.

Familjehemskonsulent finns tillgänglig dygnet runt för våra familjehem. Varje vecka får familjehemmen besök av en familjehemskonsultent som ger handledning, stöd och vägledning utifrån MBT-F, mentaliseringsbaserad terapi för familjehemsvård.

Vi SocialCares konsulentstödda familjehem kan ta emot både stadigvarande placeringar men även akut jourplaceringar. Familjehemmen har möjlighet att ta emot syskonplaceringar, ensamkommande, mamma- och barnplaceringar samt skyddat boende. 

Vi SocialCare erbjuder också tilläggstjänster för de placerade barn och ungdomarna såsom samtalskontakt för den placerade och/eller vara behjälplig vid umgänge med vårdnadshavare samt observationsuppdrag, etc.